Услуги - Довършителни работи

Баня

ВиК и ОиВ инсталации

Собствените ВиК, ОВ и Ел работилници и други съпътстващи дейности, оборудвани със съвременна производствена техника и квалифицирани специалисти за изработка и монтаж, гарантират утвърдено място на строителния пазар и стопанска самостоятелност..

Мазилки

Машинни мазилки и замазки

В пряк контакт с водещи производители и доставчици на съвременни интериорни и екстериорни мазилки и разполагащи с необходимата техника за полагането на всякакви строителни смеси и разтвори “ГРИГО-Х”ЕООД е конкурентна да отговори на изискванията на своите клиенти.

Фасада

Саниране на фасади

В изпълнение на Програма – 2020, директивите и рагламентите на ЕС, компанията разглежда въпроса за санирането на съществуващия сграден фонд, като интегриран метод за подобряване енергийните характеристики на сградите и свеждане на енергопотреблението до минимум..

Окачени тав 1

Гипсокартон и окачени тавани

“ГРИГО-Х”ЕООД разполага с необходимите специалисти и опит и има възможност да отговори на идеите на архитекти и дизайнери при осъществяване на “сухо строителство”, продиктувано от интериорни решения за Вашият дом.