Документи 1    Документи 2

ЗА НАС

Строителна фирма “ГРИГО-Х” ЕООД е основана през 1994г. Собственик и управител на дружеството е арх.Христо Боянов Григоров.Основна дейност на фирмата е свързана с проектирането и строителството на жилищни, административни сгради, търговски обекти и хотели, както и търговия с недвижими имоти.

“ГРИГО-Х” ЕООД има утвърдени позиции на българския строителен пазар.За времето от своето създаване фирмата е предала в редовна експлоатация над 30 жилищни и административни сгради в гр.София на територията на районите: Редута, Гео Милев, Младост , Разсадника, Лозенец, Павлово, Дървеница , характерни със съчетанието между естетика и функционалност.

В тези райони фирмата е изградила и множество обекти от техническата инфраструктура – трафопостове, водопроводи, канали, топлопроводи и междублокови пространства.

Освен строителството на жилищно-административни сгради фирмата е построила хотели на територията на гр. Банско, гр. Царево и гр. София.

Последният голям проект на фирмата е комплекс „ГРАМИ“ намиращ се в гр. София, кв. „Младост“ 4, в непосредствена близост до Бизнес парка. Комплексът се състои от две жилищни сгради, Офис сграда, Хотел и търговски център обвързани композиционно и функционално.

“ГРИГО-Х” ЕООД разполага със собствена производствена база с необходимото оборудване и специалисти, в която е концентрирано производството на РVС и AL дограма /по сключен договор партньор на германското акционерно дружество VEKA и българо-гръцката фирма ПРОФИЛКО/, широка гама интериорни врати и други дърводелски изделия. Фирмата е специализирана в изграждането на ОВ, ВК, ЕЛ инсталации, железарски и стоманобетонови изделия , има сертифицирана система за производствен контрол, което от своя страна е гарант за утвърдено място на строителния пазар и стопанска самостоятелност. Така организираният цялостен строителен процес е ориентиран към задоволяване изискванията на крайния потребител.

Разчитайки на натрупания опит и традиции в строителството, фирмата е широко отворена за всички новости и предизвикателства в областта на проектирането, строителните технологии и материали, които се стреми да прилага в ежедневната си практическа дейност.

“ГРИГО-Х” ЕООД е член на “Камарата на строителите в България” и е вписана в Централния професионалният регистър на строителите. С това фирмата гарантира възможностите си за удоволетворяване изискванията на клиентите и нормативната база за създаване на висококачествен строителен продукт с конкурентни преимущества основани на цена, срок на изпълнение и качество.