Услуги - Груб строеж

Груб строеж

Дружеството разполага с необходимата механизация /земекопна и подемна техника/, арматурен двор, полигон за предплочи и стоманобетонни изделия, гарантиращи осъществяването на грубия строеж от изкоп до покрив в минимални срокове и с високо качество.